Šlauf

Šlauf je glasilo stega Škofja Loka 1, ki ga izdajamo trikrat na leto. V vsaki številki objavimo opise vseh dogodkov, ki so se zgodili, vsaka veja pripravi kakšno novičko o sebi, ne pozabimo pa niti na skavtska znanja, nekaj o duhovnosti, zabavni del in seveda ogromno slik. Jeseni leta 2009 je po večletnem premoru uredništvo prevzela Eva Primožič, ki je Šlaufu dala današnjo prepoznavno obliko. Njeno delo je po letu 2013 nadaljevala Meta Možina, po letu 2015 pa je urejanje Šlaufaprevzel trop OJ (skupina za odnose z javnostjo), ki skrbi za nadaljevanje te uspešne zgodbe.

Zaradi velikega števila izvodov (130) se glasilo od pomladi 2010 tiska v tiskarni.


Pri vsaki številki se trudimo, da bi članke pisalo čim več različnih avtorjev. S tem namreč želimo doseči, da bi vsak posameznik v našem stegu doživel Šlauf kot svoje delo in ne delo voditeljev. Ugotavljamo, da glasilo ni ostalo samo v mejah Škofje Loke, ampak da ga pozna in bere vedno več ljudi tudi iz ostalih stegov po Sloveniji! :)

Zato nam le hitro pisat članke, risat risbice, sestavljat križanke... Prav vsakega prispevka bomo veseli!


Vse članke, pobude, pripombe in vprašanja v zvezi s Šlaufom sprejemamo na:

urshy.p@gmail.com.

Vaš Trop OJ