Voditelji

STEGOVODJA  

Katarina Trdin

 • Skavtsko ime: Prikupni kivi
 • Funkcija v stegu: stegovodja
 • Starost: 25

Odgovorna oseba za steg:
E: katarina.trdin@gmail.com

 

 

KOLONIJA BOBROVK IN BOBROV

 

Katarina Trdin - Glo

 • Skavtsko ime: Prikupni kivi
 • Skavtska izobrazba: Imenovanja voditeljica veje IV
 • Funkcija v stegu: voditeljica BB
 • Starost: 25

Rebeka Avguštin - Kea

 • Skavtsko ime: Ekstremistična levinja
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje VV 
 • Funkcija v stegu: voditeljica BB
 • Šola: Biotehniška fakulteta
 • Starost: 25

Odgovorna oseba za vejo
E: rebeka.avgustin@gmail.com

   
KRDELO HITRIH TAČK  

Neža Krajnik - Akela

 • Skavtsko ime: Zgovorna žirafa
 • Skavtska izobrazba:
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje VV
 • Šola: Pedagoška fakulteta
 • Starost: 21

Odgovorna oseba za vejo
E: neza.krajnik@gmail.com 

Lara Dagarin

 • Skavtsko ime: Zanesljiva žirafa
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje VV
 • Šola: Fakulteta za socialno delo
 • Starost: 19

Urška Dolenc

 • Skavtsko ime: Tiha levinja
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje VV
 • Šola: Fakulteta za socialno delo
 • Starost: 21

 

Jaka Kavčič

 • Skavtsko ime: Nikoliniprepozno ris
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV
 • Šola: Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Starost: 25

 

 

   

FREISINŠKA ČETA

 

Urška Perhavec

 • Skavtsko ime: Iznajdljiva opica
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje IV, trop OJ, delegat
 • Šola: Filozofska fakulteta
 • Starost: 21

Odgovorni voditelj veje: urshy.p@gmail.com

 

Mojca Krajnik

 • Skavtsko ime: Pojoča žirafa
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV, zapisnikar
 • Šola: Filozofska fakulteta
 • Starost: 19

Nina Gartner

 • Skavtsko ime:  opica
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje IV, trop OJ, delegat
 • Šola: Filozofska fakulteta
 • Starost: 21

Miha Koplan

 • Skavtsko ime: 
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV, pomočnik gospodarja
 • Šola: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Starost: 20

Aljoša Starman

 • Skavtsko ime:
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV, pomočnik oskrbnika
 • Šola:
 • Starost: 20
 
NoPP  

Eva Trdin

 • Skavtsko ime: Vštekana lenivka
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje VV
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje NoPP, blagajnik
 • Šola: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Starost: 24

Odgovorni voditelj veje
E: eva.trdin@gmail.com

Jure Hafnar

 • Skavtsko ime: Pripravni bober
 • Skavtska izobrazba: Imenovani voditelj veje IV
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV, gospodar
 • Šola: Fakulteta za arhitekturo
 • Starost: 23

 

   
 
KLAN
 

Timotej Brecelj

 • Skavtsko ime: Vprihodnostgledi bober
 • Skavtska izobrazba: Imenovani voditelj veje VV
 • Funkcija v stegu: voditelj veje PP, oskrbnik SDK
 • Šola: Medicinska fakulteta
 • Starost: 24

Odgovorni voditelj veje
E: timotej.brecelj[afna]gmail.com

Tereza Zorenč

 • Skavtsko ime: Opasni kivi
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje PP
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje PP, trop OJ
 • Šola: Filozofska fakulteta
 • Starost: 25
   
   
DUHOVNI ASISTENTI  

br. Jožko Smukavec

 • Skavtsko ime: Odštekanočuteči mrož
 • Funkcija v stegu: duhovni asistent veje PP

br. Jaroslav Kneževič

 • Skavtsko ime: Sočutni
 • Funkcija v stegu: duhovni asistent veje IV

Matej Nastran - Malak

 • Skavtsko ime: /
 • Funkcija v stegu: duhovni asistent veje BB

 

   
   
VODITELJI BREZ VEJE  

Jernej Bernik

 • Skavtsko ime: Prežeči bober
 • Skavtska izobrazba: Imenovani voditelj veje PP
 • Funkcija v stegu: SKVO korenina

 Matej Strelec

 • Skavtsko ime: Dobrodušni orel
 • Starost: 25
 Štefka Krajnik 
 • Skavtsko ime: Zdravotrma žirafa
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje IV
 • Funkcija v stegu: projektni voditelj
 • Šola: Zdravstvena fakulteta
 • Starost: 24