Voditelji

STEGOVODJA  

Katarina Trdin

 • Skavtsko ime: Prikupni kivi
 • Funkcija v stegu: stegovodja
 • Starost: 26

Odgovorna oseba za steg:
E: katarina.trdin@gmail.com

 

 

KOLONIJA BOBROVK IN BOBROV

 

Katarina Trdin - Glo

 • Skavtsko ime: Prikupni kivi
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje IV
 • Funkcija v stegu: voditeljica BB
 • Starost: 26

Eva Trdin

 • Skavtsko ime: Vštekana lenivka
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje VV
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje BB, pomočnik blagajnika
 • Šola: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Starost: 25

Odgovorni voditelj veje
E: eva.trdin@gmail.com

   
KRDELO HITRIH TAČK  

Urška Dolenc - Akela

 • Skavtsko ime: Tiha levinja
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje VV
 • Šola: Fakulteta za socialno delo
 • Starost: 21

Odgovorna voditeljica veje: dolenc.urska@gmail.com

Lara Dagarin - Kača Kaja

 • Skavtsko ime: Zanesljiva žirafa
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje VV
 • Šola: Fakulteta za socialno delo
 • Starost: 20

Jaka Kavčič - Fao

 • Skavtsko ime: Nikoliniprepozno ris
 • Funkcija v stegu: voditelj veje VV
 • Šola: Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Starost: 25

 

 Karolina Žgur

 • Skavtsko ime: Vedoželjna levinja
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje VV
 • Šola:
 • Starost: 19

Klara Brecelj

 • Skavtsko ime: Svetovna žirafa
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje VV
 • Šola: 
 • Starost: 20
 

 

FREISINŠKA ČETA

 

Urška Perhavec

 • Skavtsko ime: Iznajdljiva opica
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje IV, trop OJ, delegat
 • Šola: Filozofska fakulteta
 • Starost: 22

Odgovorni voditelj veje: perhavec.urska@gmail.com

Mojca Krajnik

 • Skavtsko ime: Pojoča žirafa
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV, trop OJ, oskrbnik SDK
 • Šola: Filozofska fakulteta
 • Starost: 20

Vid Kermelj

 • Skavtsko ime: Zanesljivi bober
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV, pomočnik gospodarja
 • Šola: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Starost: 19

Jan Kafol

 • Skavtsko ime: Inteligentni medved
 • Funkcija v stegu: voditelj veje IV, pomočnik oskrbnika SDK
 • Šola: Medicinska fakulteta 
 • Starost: 19

 

 

 
NoPP  

Neža Krajnik

 • Skavtsko ime: Zgovorna žirafa
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje VV
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje NoPP
 • Šola: Pedagoška fakulteta
 • Starost: 22

Odgovorni voditelj veje: nezakr@gmail.com

Štefka Krajnik  

 • Skavtsko ime: Zdravotrma žirafa
 • Skavtska izobrazba: Imenovana voditeljica veje IV
 • Funkcija v stegu: voditelj veje NoPP
 • Starost: 25

Odgovorni voditelj veje: stefka.krajnik@gmail.com

   
 
KLAN
 

Jure Hafnar

 • Skavtsko ime: Pripravni bober
 • Skavtska izobrazba: Imenovani voditelj veje IV
 • Funkcija v stegu: voditelj veje PP, gospodar
 • Šola: Fakulteta za arhitekturo
 • Starost: 24

Odgovorni voditelj veje: jurehafnar@gmail.com

Nina Gartner

 • Skavtsko ime: Energična opica
 • Skavtska izobrazba: Imenovani voditelj veje IV
 • Funkcija v stegu: voditeljica veje PP, blagajnik
 • Šola: Filozofska fakulteta
 • Starost: 22
   
   
DUHOVNI ASISTENTI  

br. Jožko Smukavec

 • Skavtsko ime: Odštekanočuteči mrož
 • Funkcija v stegu: duhovni asistent veje PP

br. Jaroslav Kneževič

 • Skavtsko ime: Sočutni bizon
 • Funkcija v stegu: duhovni asistent veje IV, NoPP in SKVO

Matej Nastran - Malak

 • Skavtsko ime: /
 • Funkcija v stegu: duhovni asistent veje BB

 

   
   
VODITELJI BREZ VEJE  

Timotej Brecelj

 • Skavtsko ime: Vprihodnostgledi bober
 • Skavtska izobrazba: Imenovani voditelj veje VV
 • Funkcija v stegu: oskrbnik SDK
 • Šola: Medicinska fakulteta
 • Starost: 25

Odgovorni voditelj veje
E: timotej.brecelj@gmail.com