PP

  • 16 – 21 let = popotniki in popotnice

V noviciatu in klanu je čas za nepredvidljivost - izleti brez omejitev, potovanje le z nahrbtnikom, pesem na ustih, dolgi večerni pogovori ob tabornem ognju, spanje v bivakih. Klan in noviciat sta skupnost, kjer se boš počutil sprejetega, našel prijatelje in se naučil prevzemati odgovornost. Skupaj se boste učili služiti drugim in se morda podali tudi na kak mednarodni skavtski tabor.

Tvoje Geslo: "Služiti!"

 

Molitev PP

Gospod,
uči me velikodušnosti,
da ti bom služil/a, kakor zaslužiš,
da bom dajal/a, ne da bi štel/a,
da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane,
da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka,
da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge hvale kakor zavest, da vršim Tvojo voljo.
Amen.

 

Spletna stran državnega vodstva veje PP:


V Stegu grajskih zamorcev so popotniki in popotnice razporejeni v noviciat in klan:

NOVICIAT SILNO DRZNIH SURIKAT KLAN BISTRIH EVKARIONTOV
 


Vabljeni k ogledu njihovih strani!