Skavtski dom Kamnitnik

Steg grajskih zamorcev - Škofja Loka 1 je v septembru 2009 s sklenitvijo najemne pogodbe z občino Škofja Loka dobil v uporabo eno izmed stavb nekdanje vojašnice. Nekoč skladišče smodnika smo postopoma preoblikovali v naš skupen skavtski dom, ki pa mu do uresničitve naših zamisli manjka še marsikaj.

Od kar smo se skavti preselili na Kamnitnik, se je že marsikaj spremenilo. V okolici skavtskega doma skrbimo za čiščenje podrasti in grmovja, ohranjamo prehodne pešpoti, skrbimo za bližnje košarkarsko igrišče, pobiramo smeti in vsaj enkrat na leto izvedemo večjo čistilno akcijo. Za zbiranje papirja smo si priskrbeli lasten kontejner, ki ga naši skavti pridno polnijo.

V skavtskem domu smo si uredili dve sobi za srečanja, skladišče za opremo in predprostor s čajno kuhinjo. S pomočjo občine Škofja Loka smo zamenjali kritino in sanirali preperelo ostrešje. Napeljali smo elektriko in uredili razsvetljavo ter zajem deževnice (pitne vode skavtski dom žal nima). Sobi sta izolirani in ogrevani, naša želja pa je, da bi bilo nekoč tako s celim skavtskim domom. Pri tem nam s svojimi produkti zelo pomaga Knauf Insulation d.o.o., ki je tudi glavni sponzor obnove skavtskega doma.

Glavni spoznor obnove Skavtskega doma Kamnitnik - Knauf Insulation d.o.o.

Trenutno poteka obnova lesenega stropa, ki je bil na nekaterih mestih močno preperel, predvsem pa brez vsakršne izolacije. Skavtska prisotnost v fazi obnavljanja objekta in okolice zagotovo povzroča tudi nekaj ropota, hrupa in povečanje prometa. Bližnje prebivalce naselja Kamnitnik zato prosimo za potrpežljivost in razumevanje, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

2010 2014

Skavti želimo biti dobri sosedje in smo odprti za medsebojno pomoč in sodelovanje v soseski. Obenem smo prepričani, da bomo s svojim programom in načinom dela pomembno dvignili kakovost bivanja na tem delu Kamnitnika. Za vsa nadaljnja vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na e-pošti loski.skavti@skavt.net. Vse skavtinje in skavti ter ljudje dobre volje ste povabljeni, da nam s svojimi rokami, veščinami, znanji in dobro voljo priskočite na pomoč.

BODI PRIPRAVLJEN/A tudi ti!

Trenutna temperatura v skavtskem domu je:temperatura  stanje