Loški skavti

 

Smo lokalna enota Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) - prostovoljne nacionalne mladinske organizacije, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

Naše delo temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. Steg grajskih zamorcev - Škofja Loka 1 je bil kot eden prvih stegov v Sloveniji ustanovljen leta 1990 in s strani ZSKSS priznan leta 1991.

Steg ima blizu 130 aktivnih članov, s čimer smo številčno najmočnejši steg v Sloveniji. Člani smo večinoma stari od 6–25 let in smo razdeljeni v štiri starostne skupine ter v skupnost 14 voditeljev, ki kot prostovoljci vodimo steg.

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo.

Vsako leto izvedemo večdnevna zimovanja in poletne tabore vej ter druge dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno se udeležujemo in sodelujemo pri izvedbi tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter izvedemo več raznovrstnih projektov.

V okviru ZSKSS imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

 

 

Skavtstvo otroku nudi toliko različnih možnosti za razvijanje duha, veščin, talentov, vrednot  itn., da delamo krivico, če rečemo, da so skavti krožek. Niso! Skavtstvo je način življenja, ki hkrati nudi in da za življenje več, kot si lahko predstavljamo. Vrsto let skavt kot udeleženec prejema, potem pa začne dajati (kot voditelj), a se še vedno uči in še vedno razvija svoje talente. Vsak lahko svoj študij uporabi tudi pri skavtih, pri skavtih pridobljena znanja nadgradi s poklicem …

Že Baden Powell je zapisal nekaj odličnih misli o skavtski vzgoji:

  • "Nihče ne more iti skozi življenje, kakor tudi ne more prečiti pokrajine, ne da bi pustil sledi. In sledi so pogosto v veliko pomoč tistim, ki pridejo za njim, da lažje najdejo svojo pot."
  •  "Nobeno poučevanje se ne more kosati s praktičnim primerom."
  •  "Pri skavtski vzgoji je najpomembnejša stvar usposobiti, ne naučiti."

Skavtstvo bo dalo otroku vse tisto, česar se v šoli ni in ne bo naučil. Delamo dobro! Pa kaj dobro, odlično nam gre!

Kako smo vsadili našo lilijo?

  • jeseni 1990 je Ambrož Demšar začel s fantovskim vodom "krokarjev"
  • 1. maja 1991, Bideržna: prvi dvodnevni izhod na Porezen, ki se je zaradi zvina predčasno končal
  • konec junija 1991: PRVI POLETNI TABOR na travniku med Puštalom in Bodovljami, med Dešno in Poljansko Soro
  • jeseni 1991 se pridružijo še punce
  • 12. februarja 1992 dasta Irena Pustišek in Boštjan Marinšek na Lovrencu na Pohorju v okviru projekta "Hodimo skupaj" prve obljube
  • 28. marca 1992 prve lastne obljube v Loki


Potem je naša lilija samo še rastla in cvetela, tudi v Poljanski dolini in med odraslimi skavti. In še vedno jo zalivamo in pazimo na njen cvet ...

Facebook stran

ENG:

Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association (ZSKSS) is a voluntary, non-governmental and non-profitable organization, working towards the non-institutional education of children and youth, and a member of WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). More information available at http://zskss.skavt.net/

Within ZSKSS "loski skavti / scouts from Loka" is a local scout unit based in town Skofja Loka and its surrounding countryside, Slovenia. For more information visit our web site http://skofja-loka1.skavt.net/ or write us at loski.skavti@gmail.com.