Šlauf

Šlauf je glasilo stega Škofja Loka 1, ki ga izdajamo nekajkrat na leto. V vsaki številki objavimo opise vseh dogodkov, ki so se zgodili, vsaka veja pripravi kakšno novičko o sebi, ne pozabimo pa niti na skavtska znanja, nekaj o duhovnosti, zabavni del in seveda ogromno slik.

Krajša zgodovina: Jeseni leta 2009 je po večletnem premoru uredništvo prevzela Eva Primožič, ki je Šlaufu dala današnjo prepoznavno obliko. Njeno delo je po letu 2013 nadaljevala Meta Možina, po letu 2015 pa je urejanje Šlaufa prevzel trop OJ (skupina za odnose z javnostjo), ki skrbi za nadaljevanje te uspešne zgodbe, tako v zadnjih letih nad Šlaufom bedita Urška Dolenc in Mojca Krajnik.

Zaradi velikega števila izvodov (90) se glasilo od pomladi 2010 tiska v tiskarni. Berete pa ga lahko tudi na naši spletni strani pod zavihkom Knjižnica.

Če bi rad, da ti pojemo čast in hvalo, nam le hitro pošlji svoje članke, risbice, križanke in mnogo drugega... Veseli bomo prav vsakega prispevka!


Vse članke, pobude, pripombe in vprašanja v zvezi s Šlaufom sprejemamo na:

mojca.krajnik@gmail.com in dolenc.urska@gmail.com

Vaš Trop OJ