PISMO STARŠEM OB ADVENTU

Dragi starši! Spodaj objavljamo pismo našega generalnega duhovnega asistenta, ki je letos namenjeno prav vam. Naj se vam v živahnosti decembra uspe tudi umiriti, morda prav s pomočjo tega pisma.

Dragi starši slovenskih skavtinj in skavtov!

Vzgoja temelji na zaupanju, oblikuje človeka in njegov značaj ter ga usmerja pri rasti v krepostih. Pri tem mora biti vzgojitelj pozoren na okolje, iz katerega človek izhaja, in imeti pred seboj cilj, h kateremu naj ta človek pride. Skavtski voditelji se tega dobro zavedamo in se vsi skupaj trudimo priti naproti v potrebah skavtov, ki so nam zaupani. Naše vzgojno delo je pomoč pri njihovi rasti v odgovorne osebnosti. To je naše poslanstvo, dolžnost in odgovornost. Sveti oče Frančišek je italijanske skavte, ki so bili 13. junija 2015 zbrani na trgu sv. Petra, nagovoril med drugim takole: »Vi [skavti] dajete pomemben prispevek družinam v njihovem vzgojnem poslanstvu do otrok, najstnikov in mladih. Starši vam jih zaupajo, ker so prepričani o dobroti in modrosti skavtske metode, ki temelji na velikih človeških vrednotah, na stiku z naravo, na pobožnosti in veri v Boga; metode, ki vzgaja k svobodi in odgovornosti.«

Tudi v našem Združenju smo voditelji hvaležni in si štejemo v čast, da smo si pri vas, dragi starši naših skavtov, pridobili tako veliko zaupanje. Do sedaj in tudi v prihodnje želimo in se s svojim vzgojnim delom po skavtski metodi in vzgojnih izbirah Združenja trudimo prav usmerjati mladi rod. V vaših otrocih želimo še naprej prepoznavati njihove talente, odkrivati bogastvo njihovih osebnosti, jim prav svetovati pri njihovih odločitvah za življenje in služenje ter pomagati premostiti stiske in ovire, pred katerimi se znajdejo. Vaše zaupanje in pomoč našega Boga, v katerega verujemo in kateremu se priporočamo, sta nam pomembna opora in spodbuda pri tem.

Da bo naše delo še naprej obrodilo dobre sadove, moramo neprestano graditi edinost med nami in z vami. Sodelovanje in razumevanje na eni ter dobra volja in znanje na drugi strani so gradniki mostov, ki nas povezujejo, odpirajo nove poti in pomagajo iskati rešitve, ko se znajdemo v neugodnih okoliščinah. Vse to lahko še naprej uresničujemo z ohranjanjem komunikacije, soočenjem idej in izmenjavo izkušenj. Tako bomo naša stališča in drže lažje približali in bolje oblikovali. Veseli in hvaležni smo vam, dragi starši, za podporo in odprtost, ki ste nam jo izkazovali do sedaj. Za nas voditelje je to zelo velikega pomena, saj predstavlja zaledje, na katerega se lahko zanesemo tudi v prihodnje.

Svet, v katerem živimo, ni samo zapuščina naših dedov, ampak tudi dota, ki jo bomo zapustili našim otrokom. Skavtski voditelji ga želimo skupaj z vami, dragi starši, zapustiti vsaj tako lepega, kot smo ga prejeli in ga imamo danes. Zato si bomo z našim delom še naprej prizadevali posredovati tiste vrednote, ki nas družijo in so nam vsem dragocene: zvestoba dani besedi in izrečeni obljubi, odkritosrčnost, pripadnost skavtstvu in Cerkvi, družina, služenje Bogu in bližnjemu z dobrimi deli in koristno besedo, odgovornost do sebe, narave in družbe, sovzgoja ter edinost v različnosti.

Adventni čas je čas bližine in zaupanja, družina pa predstavlja srce tega. Zato vas vabimo, da se pridružite skavtski adventni pobudi molitve. Ko se bo vaša družina v prihajajočem adventnem času zbirala ob adventnem venčku, ali – kjer je to navada – ob kipu Marije romarice, se v vaših molitvah spomnite voditeljev, ki ste jim zaupali vaše otroke, in jih priporočite Bogu. Tako boste klicali blagoslov nanje in na njihovo delo, pa tudi na vaše otroke, ki bodo deležni dobrih sadov voditeljskega dela. Bog naj vam povrne za vse dobre besede, ki jih boste v molitvi povedali Bogu, in naj tudi na vas pošlje svoj blagoslov.

Luka Tul
Generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

advent_2016_molitev_za_druzino.pdf

Objavljeno v Duhovna misel, Aktualno
Priponke

Komentarji Ta objava ima 0 komentarjev. Komentarji so vidni le prijavljenim uporabnikom.